شماره تماس نمایندگی های شهرستانها 
ارومیه
 آقای اکبر میلان لک
 هدف گستر ارومیه
 04433377054
 اهواز
 آقای شمس
 شمس 06132229258
 اصفهان
 آقای سلطانی
 خاقانی 0313765059
 بندرعباس
 آقای نوری زاده  وینا پخش جنوب
 07633620951
 تبریز
آقای رضازاده
 آلتین پارلا ارک
 04136370577
 بیرجند
 آقای خوشحال
 تعاون 05632255711-4
 بابل  آقای عزیزی
  01135283000 
 کرج  آقای آیت اللهی
 ایساتیس 02634419910
کرمان 
 آقای حسنی  آلاپخش
03434258920 
 رشت
 آقای رضاییان
 سحاب داروی پارس
 013331146336
 سنندج  آقای بازافکن
 بازافکن
09192397628
 شیراز  آقای رستگار
 رستگار  07137432584
زاهدان 
 آقای رئوفی فرد
رئوفی فرد
05433410018
Icon ارسال توسط پست پیشتاز
و پیک موتوری
Icon خرید در 24 ساعت
7 روز هفته
Icon هدایای ویژه
برای خرید های شما
Icon خرید اسان
و استفاده راحت